ELAT

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog waren zo verwoestend dat de noodzaak zich opdrong te werken aan de totstandkoming van een duurzaam, solidair en samenwerkend Europa. De grootste uitbreiding van de Europese Unie, greep plaats aan het begin van de 21st. eeuw met de toetreding van vnl. de landen die ooit deel uitmaakten van het voormalige Oostblok.
Kennis over de Europese Unie vormt geen opleidingsonderdeel binnen de lerarenopleiding. ELAT beoogt tegemoet te komen aan de behoefte van (toekomstige) leraren kennis te verwerven over o.m. de Europese Unie, de werking van de Europese instellingen, de vrijheden in de Europese Unie, en het Europees beleid.
Daarnaast beoogt ELAT leerkrachten en leerlingen bewust te maken van de impact van de Europese Unie op economisch, sociaal en politiek vlak en op het leven van de burgers in Europa.
“Leermaterialen over de EU voor onderwijzend personeel” worden ontwikkeld voor de lerarenopleiding aan de universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs, voor het middelbaar onderwijs, en voor het lager onderwijs. Deze leermaterialen worden terbeschikking gesteld op EduLAw op het gratis Youtube Online Video Platform.
De onderwijsnetwerken en de pedagogische diensten kunnen er eveneens gratis gebruik van maken.
De leermaterialen bestaan uit online opnames met aanvullende informatie, beoogde leerdoelen, toetsen en lesplannen voor de verschillende doelgroepen.
Er worden activiteiten ingericht voor leerkrachten die belangstelling hebben om kennis over de EU in hun dagelijkse lespraktijk te integreren.
Het materiaal en de resultaten van ELAT worden besproken op een internationale conferentie met lerarenopleiders uit andere Europese landen.

Gracienne Lauwers (prof. dr., Jean Monnet)