Hoger onderwijs

Leermiddelen voor docenten in het hoger onderwijs

De leermiddelen over de Europese Unie voor de lerarenopleiding aan de universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs bevatten kennisoverdracht over het einde van de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur; de oprichting van de Europese Unie, de uitbreiding van de Europese Unie en de uittreding onder Brexit; de instellingen van de Europese Unie waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Hof van Justitie van de Europese Unie; de interne markt en de economische integratie; de gemeenschappelijke munt; de vier Europese vrijheden met in het bijzonder de vrijheid van mobiliteit; de Schengen landen en het afschaffen van de interne grenzen; het beleid van eenheid in diversiteit, taal, religieuze en culturele verscheidenheid; de mensenrechten; het Europees burgerschap; een Europese samenleving gebaseerd op inclusie, non-discriminatie en gelijkheid; een groene en duurzame samenleving; een digitale samenleving; Erasmus voor het bevorderen van transnationale samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdwerking en sport.